Арт терапия

АРТ ТЕРАПИЯ „МОЕТО СЕМЕЙСТВО”

Чрез изкуството да си подадем ръка един на друг

неделя – 12,30 ч. – 14,00 ч.

Арт терапията като метод позволява изразяване на чувства, емоции и състояния, както и тяхното осъзнаване и лекуване чрез изкуство. Не изисква специален опит в областта на приложните изкуства, тъй като акцентът е в творческия процес, а не в крайния продукт. Tова го прави изключително полезен в работата с деца, защото при тях разбирането и ученето се „случват чрез правенето”.

Екипът на Център Ателие „Николай Шмиргела” подчертава, че понятието ”терапия” не означава, че заниманията са за деца и възрастни с емоционални или психологически проблеми. Като използва всички елементи на визуалните и пластични форми, изкуството по косвен начин стимулира развитието на ключови функции в развитието на децата, като индиректно влияе на взаимоотношенията с родителите им.

Заниманията по арт терапия „Моето семейство” се различват от останалите кръжоци по изобразително изкуство и керамика с определящото присъствие на обучен арт терапевт. Неговата функция е не толкова да преподава умения за работа с приложните материли, колкото в структурирането на упражнения под формата на игри и творчески проекти, които да развиват въображението, мисленето, способностите за общуване на децата и техните родители и да заздравяват емоционалните връзки между тях.

Арт терапията „Моето семейство” е подходяща дори за много малки деца – от 2 до 12 годишна възраст. Участието на един или двамата родители е задължителна част от процеса. Всички материали са осигурени.

Цена: 22 лв родител с 1 дете;

25 лв родител с 2 деца;

Водещ ЕЛИЦА ВЕЛИКОВА – арт терапевт


АРТ ТЕРАПИЯ ЗА  ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

БИАНКА ВЪЛКОВА – психолог и

ЕЛИЦА ВЕЛИКОВА – арт терапевт

по индивидуално запитване

тел. +359 888885306


АРТ ТЕРАПИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ – „Отражение на същността“

Понеделник, 19-20.30ч

Цена: 30 лева/ занятие

http://www.artsntherapy.com

Водещ: ЕЛИЦА ВЕЛИКОВА – арт терапевт

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 78 other followers

%d bloggers like this: